Aranka Fortwängler Alexander Technik Ausbildung Freiburg
Alexander-Technik Ausbildung Freiburg
Život je u svojoj suštini pokret...

... i naš organizam funkcionira najbolje kada ne ometamo taj tok života u nama našim lošim navikama i krivim konceptima. Alexander-Tehnika nas uči kako ne ometati unutrašnju inteligenciju našeg organizma, čime automatski dobivamo više lakoće i slobode u svim aspektima kretanja, mišljenja i emocija.

Senzibilne taktilne poruke koje Vam učitelj Alexander-Tehnike daje svojim precizno školovanim rukama, praćene su odgovarajućim verbalnim uputama. One Vas podupiru u procesu napuštanja starih navika blokada mišljenja i kretanja, te Vam pomažu da se otvorite svom prvobitnom, savršenom potencijalu.