Aranka Fortwängler Alexander Technik Ausbildung Freiburg
> direktorica škole | ko-direktorica
Aranka Fortwängler, Leiterin der Alexander-Technik Schule Freiburg
„Početi od sebe, ali ne kod sebe svršiti, biti početak, ali ne imati sebe samoga za cilj.“
Martin Buber
 

Aranka Fortwängler:
voditeljica škole za izobrazbu Alexander-Tehnike u Freiburgu

 • studij muzike (flauta) u Zagrebu i Freiburgu
   
 • koncertantna, orkestralna i pedagoška djelatnost.
   
 • izobrazba iz Alexander-Tehnike u Bazelu (1979-1982)
   
 • docent Alexander-Tehnike na Muzičkoj Akademiji u Karlsruhe (1983-1991).
   
 • dugogodišnja voditeljica seminara Alexander-Tehnike u Njemačkoj i Hrvatskoj
   
 • izobrazba iz Geštalt-terapije (1982-1985)
   
 • osnovala i vodi “Alexander-Technik Ausbildung Freburg” od 1989