Alexandertechnik Ausbildung Freiburg
Aranka Fortwängler Alexander Technik Ausbildung Freiburg
> članci i intervjui o A.T | A.T. i znanstvena istraživanja | lista preporučene literature
„Kada naš rad bude jednog dana istraživan, pokazati će se kako je svaki pojedinačni princip s kojim mi radimo baziran na prvobitnim zakonima energije u nedirnutoj prirodi – s tom razlikom da smo mi u stanju postići iste rezultate svjesnim putem.“
F.M. Alexander
 
 

Klinička studija o Alexander-Tehnici


Manje boli, više životne kvalitete: Alexander-Tehnika pomaže ljudima sa kroničnim bolovima leđa – signifikantno i dugoročno


U Velikoj Britaniji su objavljeni rezultati jedne studije iz koje proizlazi kako pacijenti sa kroničnim bolovima leđa imaju veliku korist od Alexander-Tehnike. Uz potporu britanskoga Medical Research Council-a, Alexander-Tehnika je po prvi puta istraživana u okviru jedne komparativne studije.

Prof. Paul Little sa sveučilišta u Southhamptonu i prof. Debbie Sharp sa sveučilišta u Bristolu podijelili su 573 pacijenata sa kroničnim, recidivirajućim bolovima leđa u tri grupe. Pacijenti su dobili ili 6 konvencionalnih terapeutskih masaža ili 6 lekcija Alexander-Tehnike ili 24 lekcije Alexander-Tehnike. Svi učitelji Alexander-Tehnike koji su djelovali pri studiji, apsolvirali su svoju izobrazbu kod STAT-a (Society of Teachers of the Alexander Technique). Polovina svake od grupa bila je osim toga motivirana svakodnevno vježbati 30 minuta aerobne sportske vježbe (forsirano hodanje ili ekvivalentna aktivnost). Kvalificirana liječnička asistentica dala im je upute za vježbe. Masaže i sportske vježbe nisu imale bitnog utjecaj na bolove leđa.

Za razliku od toga, rezultati sa Alexander-Tehnikom bili su pozitivni i dugoročni. Prednost koju Alexander-Tehnika ima ispred masaže, najvjerojatnije se temelji na činjenici da Alexander-Tehniku, jednom temeljno shvaćenu, pacijent može upotrebljavati samostalno i bez daljnjih financijskih opterećenja. Prof. Little je izjavio kako je studija značajni napredak u procjeni uspjeha Alexander-Tehnike u tretmanu kroničnih bolova leđa.

(Deutsches Ärzteblatt, 22.08.2008)
British medical Journal, 2008, Vol 33


Citati slavnih muzičara, umjetnika, sportaša i znanstvenika o Alexander-Tehnici

(na njemačkom jeziku)