Alexandertechnik Ausbildung Freiburg
Aranka Fortwängler Alexander Technik Ausbildung Freiburg

lista preporučene literature


Najveća zbirka djela o Alexander-Tehnici, koja sadrži opširnu literaturu, knjige, članke i DVD u 10 različitih jezika, može se naći i naručiti preko male izdavačke kuće “Runde Ecken”, vlasnik Peter Brunner, adresa: www.rundeecken.de


Alexander je između 1918 i 1947 napisao 4 knjige koje se u svakodnevnoj jezičnoj uporabi nazivaju skraćenicom prvih slova njihovih naslova:

Alexander, F.M.
Use of the Self (UoS)

Alexander, F.M.
Man Suprime Inheritance (MSI)

Alexander, F.M.
Constructive conscious control of individual (CCC)

Smatra se da je prvo poglavlje iz UoS, u kome Alexander detaljno opisuje proces razvitka njegove tehnike, najvažniji tekst i dokument njegovog rada.

Tekst tog poglavlja možete naručiti preko naše email adrese:
info@alexandertechnik-schule.de

Kraće informativne članke o Alexander-Tehnici možete naći na web-stranicama internacionalnih društava Alexander-Tehnike:

STAT (Velika Britanija):http://www.stat.org.uk/

ATVD (Njemačka): http://www.alexander-technik.org/

SVLAT (Švicarska):http://www.svlat.ch

AmSTAT (USA): http://www.stat.org.uk/


Interesantne i za početak lakše razumljive knjige o AT:

Richard Brennan / The Alexander Technique Workbook, Element Books, Shafetsbury, Dorset, 1992

Michael Gelb / Bodylearning, Aurum Press, London,1981

Chris Stevens / Alexander Technik, Sphinx, Basel, 1989

Glen Park / The Art of Changing, Ashgrove Press, Bath, 1989